Velkommen til Nasjonal konferanse i persontilpasset medisin!

5 - 6. mai 2022 i Tromsø

Praktisk informasjon:
Arrangør: Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM) 


Deltakeravgift/deltakerpakker:

  • Deltakelse dag 1 og 2 med overnatting, inkl. middag dag 1     Kr 2.500,-
  • Deltakelse dag 1 og 2 uten overnatting, inkl. middag dag 1     Kr 1.300,-
  • Deltakelse dag 1 og 2 uten overnatting og middag dag 1        Kr 700,-
  • Deltakelse kun dag 2 med overnatting, inkl. middag dag 1      Kr 2.200,-

Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM) ble etablert i 2019 på oppdraget ​av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Nettverket er en arena for informasjonsutveksling, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling innenfor relevante fagområder av persontilpasset medisin. 

Gjennom sitt arbeid skal nettverket legge til rette for og bidra til økt harmonisering, felles kompetansenivå og bedre samarbeid nasjonalt for å fremme enhetlig og god implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten.

NorPreM arrangerer sin første nasjonale konferanse innen persontilpasset medisin som vil være en mulighet for interesserte fagpersoner til å få faglig påfyll og diskusjon. NorPreM har laget et variert og spennende program med dagsaktuelle temaer, faglige foredrag og diskusjon i regionale fagnettverk. Det vil være en arena for nettverksbygging og informasjonsutveksling.

Select Tickets

Deltakelse dag 1 og 2 med overnatting, inkl. middag dag 1 900 Left

Total: 2250000 NOK / Per ticket: 2500 NOK

Show more Sales end on 2022-05-06 20:00:00
Deltakelse dag 1 og 2 uten overnatting, inkl. middag dag 1 985 Left

Total: 1280500 NOK / Per ticket: 1300 NOK

Show more Sales end on 2022-05-06 20:00:00
Deltakelse dag 1 og 2 uten overnatting og middag dag 1 975 Left

Total: 682500 NOK / Per ticket: 700 NOK

Show more Sales end on 2022-05-06 23:00:00
Deltakelse kun dag 2 med overnatting, inkl. middag dag 1 997 Left

Total: 2193400 NOK / Per ticket: 2200 NOK

Show more Sales end on 2022-05-06 21:00:00
Deltakelse dag 1 og 2 med overnatting, inkl. middag dag 1 997 Left

Total: 0 NOK / Per ticket: 0 NOK

Show more Sales end on 2022-05-06 23:00:00
Deltakelse dag 1 og 2 uten overnatting, inkl. middag dag 1 995 Left

Total: 0 NOK / Per ticket: 0 NOK

Show more Sales end on 2022-05-06 23:00:00
Deltakelse dag 1 og 2 uten overnatting og middag dag 1 997 Left

Total: 0 NOK / Per ticket: 0 NOK

Show more Sales end on 2022-05-06 23:00:00
Deltakelse kun dag 2 med overnatting, inkl. middag dag 1 998 Left

Total: 0 NOK / Per ticket: 0 NOK

Show more Sales end on 2022-05-06 23:00:00