Persontilpasset medisin 

Nasjonal konferanse, 9.-10. Desember 2021 

Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM) ble etablert i 2019 på oppdraget ​av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Nettverket er en arena for informasjonsutveksling, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling innenfor relevante fagområder av persontilpasset medisin. 

Gjennom sitt arbeid skal nettverket legge til rette for og bidra til økt harmonisering, felles kompetansenivå og bedre samarbeid nasjonalt for å fremme enhetlig og god implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten.

NorPreM arrangerer sin første nasjonale konferanse innen persontilpasset medisin som vil være en mulighet for interesserte fagpersoner til å få faglig påfyll og diskusjon. NorPreM har laget et variert og spennende program med dagsaktuelle temaer, faglige foredrag og diskusjon i regionale fagnettverk. Det vil være en arena for nettverksbygging og informasjonsutveksling.

Select Tickets

Deltakelse dag 1 og 2 med overnatting, inkl. middag dag 1 85 Left

Total: 187000 NOK / Per ticket: 2200 NOK

Show more Sales end on
Deltakelse dag 1 og 2 uten overnatting, inkl. middag dag 1 142 Left

Total: 170400 NOK / Per ticket: 1200 NOK

Show more Sales end on 2021-12-10 23:00:00
Deltakelse dag 1 og 2 uten overnatting og middag dag 1 143 Left

Total: 85800 NOK / Per ticket: 600 NOK

Show more Sales end on 2021-12-10 23:00:00
Deltakelse kun dag 2 med overnatting, inkl. middag dag 1 149 Left

Total: 283100 NOK / Per ticket: 1900 NOK

Show more Sales end on 2021-12-10 23:00:00
Deltakelse dag 1 og 2 med overnatting, inkl. middag dag 1 26 Left

Total: 0 NOK / Per ticket: 0 NOK

Show more Sales end on 2021-12-10 23:00:00
Deltakelse dag 1 og 2 uten overnatting , inkl. middag dag 1 30 Left

Total: 0 NOK / Per ticket: 0 NOK

Show more Sales end on 2021-12-10 23:00:00
Deltakelse dag 1 og 2 uten overnatting og middag dag 1 30 Left

Total: 0 NOK / Per ticket: 0 NOK

Show more Sales end on 2021-12-10 23:00:00
Deltakelse kun dag 2 med overnatting, inkl. middag dag 1 26 Left

Total: 0 NOK / Per ticket: 0 NOK

Show more Sales end on 2021-12-10 23:00:00